ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไวยากรณ์จีนระดับต้น

ผู้แต่ง: เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตัวช่วยที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนภาษาจีนที่ต้องการคู่มือดีๆ สักเล่มติดตัวไว้ทบทวนความรู้ เตรียมตัวสอบในสนาม PAT 7.4 หรือ HSK ระดับ 1-2 และการนำภาษาจีนไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา