ข้อมูล eBook

ชื่อ: พจนานุกรมศัพท์ล่าม ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

ผู้แต่ง: จุรีรัตน์ ตุรงค์รัตนชัย, ภัทร์อร พิพัฒนกุล, ชูอิชิ ทาคาฮาชิ

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประกอบด้วยคำศัพท์กว่า 20,000 คำ ครอบคลุมถึง 8 สาขา โดยทุกคำได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและคัดสรรเป็นอย่างดีจากผู้เรียบเรียงที่มีประสบการณ์งานล่ามอย่างโชกโชน ล่ามและนักแปล ไม่มีไม่ได้แล้ว !!!