ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนานสามวีรบุรุษสร้างชาติญี่ปุ่น (ปกแข็ง)

ผู้แต่ง: ยิปซี

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ท่ามกลางภาวะของความแตกแยกในญี่ปุ่นกลับปรากฏวีรบุรุษทั้งสามผู้กลายเป็นตำนาน สื่อสะท้อนแง่คิดและวิธีการที่แตกต่างถือเป็นจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อรวมชาติญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว