ข้อมูล eBook

ชื่อ: เซ็นแบบพุทธทาส

ผู้แต่ง: วัชระ เซน

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ถ้าเรารู้จักปัจจัย
ที่ทำให้สุข เราก็จะสุขได้
แม้กายเราไหวใจก็สงบ
"