ข้อมูล eBook

ชื่อ: เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมในสมัยล่าอาณานิคม พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: เศรณี ธีระวุฒิชัย

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การสูญเสียดินแดนในยุคที่ การล่าอาณานิคมจากตะวันตก กำลังรุ่งเรือง ภายใต้การดูดกลืน ประเทศเพื่อบ้านจากมหาอำนาจ แต่ไทยยังสามารถรักษาความ เป็นชาติได้อย่างเข้มแข็ง แม้นจำ ต้องเฉือนแผ่นดินบางส่วนไป "