ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธศิลป์

ผู้แต่ง: วัชรินทร์ ยงศิริ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระพุทธรูปแต่ละสกุลช่างย่อมบ่งบอกได้ถึงความเป็นชาติในแต่ละยุคสมัยอย่างงดงาม