ข้อมูล eBook

ชื่อ: ๑๐๘ ธรรมะสะกิดใจ

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ถ้อยธรรมะสั้นๆ คัดสรรจากบทความและคำบรรยายของพระไพศาล วิสาโล ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนสะกิดใจให้เกิดสติ ด้วยหวังว่าจะมีประโยชน์หรือเป็นแนวทางจัดการกับความทุกข์ในวิถีชีวิตอันเร่งรีบ เพราะธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธองค์นั้นสามารถชี้นำให้เราเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริง และช่วยดับความรุ่มร้อนในใจได้