ข้อมูล eBook

ชื่อ: FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และสังคม

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมคำถามเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และสังคมญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติมักสงสัย พร้อมไขคำตอบจากประสบการณ์อันยาวนานของเดวิด เทน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันชื่อดัง ผู้อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานกว่า 20 ปี