ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานโบราณภาคอีสาน เล่ม 1

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นเรื่องราวของพญานาค ตั้งแต่โบราณ และเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆ ตามความเป็นมาของนิทานพื้นบ้านทางภาคอีสาน