ข้อมูล eBook

ชื่อ: FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

สำนักพิมพ์: ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมคำถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติ มักสงสัย พร้อมไขคำตอบจากประสบการณ์อันยาวนานของเดวิด เทน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันชื่อดัง ผู้อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานกว่า 20 ปี