ข้อมูล eBook

ชื่อ: 100 วิชา “ยอดคน” ที่ห้องเรียนไม่มีสอน

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"อยากจะเป็นยอดคน ต้องรู้จัก “คิด” ให้เหนือกว่าคนธรรมดา อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “ทำ” ให้มากกว่าคนธรรมดา อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “มอง” ได้ไกลกว่าคนธรรมดา จะเป็นยอดคน... ต้องตั้งใจลงมือเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป! "