ข้อมูล eBook

ชื่อ: Dreamweaver CS6 Profesional Guide ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: สุพร เตชะรินทร์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Dreamweaver คือเครื่องมือหลักที่สามารถตอบโจทย์การสร้างเว็บไซต์ได้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่สอนการใช้งาน Dreamweaver CS6 แบบพื้นฐานแต่ยังกล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อย และการทำงานแบบมืออาชีพมากมาย