ข้อมูล eBook

ชื่อ: AutoCAD2013 Complete Guide 2D&3D

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

auto CAD เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกส่วนกระบวนการของงานเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะสอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ แล้วยังได้สอดแทรกกระบวนการทำงานเขียนแบบที่เป็นระบบเอาไว้