ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผักพรีเมียม ผักคุณภาพระดับสูง

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ศึกษาหาข้อมูลก่อนลงมือปลูก เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด ข้อมูลดีๆ จากเกษตรระดับอาจารย์ที่สร้างฟาร์มผักแบบ “คลีนฟาร์ม”
ฟาร์มผักที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
"