ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผู้นำชั้นครู Good Work Good Life

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

"ผู้นำชั้นครู Good Work Good Life หากเราใส่หัวใจลงไป ในทุกงานที่เราทำ เราก็จะได้ “งานที่มองเห็นเป็นรูปหัวใจ"" เป็นหนังสือการบริหารเชิงจิตวิทยา เกี่ยวกับผู้นำ การสร้างความสุข และการพัฒนาตัวเองในการดำเนินชีวิต เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลในการทำงาน เพราะเราต้องทำงานอย่างมีความสุขทั้งชีวิต "