ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งอังกฤษกับ Mind Map Proverb

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไว้อย่างครบถ้วน เเยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ด้วยเเผนผัง Mind Map เเละภาพการ์ตูนน่ารัก พร้อมอธิบายความหมายเเละยกตัวอย่างไว้อย่างละเอียด ช่วยให้จดจำได้ง่าย ใช้ได้จริง เเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการพูด การอ่าน การเขียน การเเปล จนตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างรอบด้าน