ข้อมูล eBook

ชื่อ: บริหารคนในทศวรรษหน้า

ผู้แต่ง: ดร.ดนัย  เทียนพุฒ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บริหารคนในทศวรรษหน้า
การบริหารคนเป็นความท้าทายต่อการเติบโตของธุรกิจ
และผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
ตลอดทศวรรษที่กำลังจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว
หนังสือบริหารคนในทศวรรษหน้า
จึงฉายภาพสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้น
และจะเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ในการบริหาร HR
ที่นิยมเรียกกันว่า "การบริหารทุนมนุษย์"
ซึ่งมีความลุ่มลึกและนำศึกษาให้มากกว่าที่จะพูดกันในเวทีสัมนา
ถ้าท่านเป็นมืออาชีพทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจและการบริหารคน
โดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ
สารบัญ
บทที่ 1 การปรับโฉมอนาคตของ HR
บทที่ 2 มองอนาคตที่กระทบกับการบริหารคน
บทที่ 3 การพัฒนาโมเดลทุนมนุษย์ : บทบาทใหม่และความท้าทายใหม่
บทที่ 4 การบริหารทุนมนุษย์ (HCM : Human Capital Management)
บทที่ 5 จะบริหารคนหรือทุนมนุษย์
บทที่ 6 ทุนมนุษย์ : กระแสใหม่ในเศรษฐกิจใหม่
บทที่ 7 HR-Profit Center