ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: วิทยาศาสต์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

ผู้แต่ง: อ.มาลัย ม่วงเทศ/อ.พิศิษฐ์ กาญจนพิมาย

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค