ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยCamtasia Studio 7

ผู้แต่ง: flyings25

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

"หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ด้วยตนเองได้ไม่ยาก
การแทรกเอฟเฟ็กต์แบบต่างฯให้กับวีดีโอ การสร้างโปรเจ็ค ตัดต่อ
ใส่คำบรรยาย ? เพลงประกอบ ทำสื่อการเรียนสื่อการสอนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ลูกค้า หรือพนักงาน การนำเสนอผลงานวีดีโอ
และบันทึกแผ่น CD เพื่อสร้างซีดีพรีเซนเตชั่น"