ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระเมรุมาศ พระโกศ และราชรถ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.หลวงปริญญาโยควิบูลย์  

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระเมรุมาศ พระโกศ และราชรถ ทั้งในส่วนของงานออกแบบพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธีพระศพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน พร้อมประมวลเหตุการณ์งานพระราชพิธีพระบรมศพ ของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินและพระศพราชวงศ์ของแต่ละสมัย ไล่เรียงมาจนกระทั่งงานพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งกำลังจะมีขึ้น ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมภาพประกอบสวยงามทั้งเล่ม