ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชุดฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง หนูอยากเป็นนักเขียน

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอเกมภาษา แบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทยเรื่องการเขียนคำคล้องจองและร้อยกรองที่เน้นกิจกรรมสนุกเพื่อพัฒนากระบวนการคิด