ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร

ผู้แต่ง: รศ.ดร.ประทุม  ฤกษ์กลาง

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการสื่อสาร