ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์ก

ผู้แต่ง: อ.ไวพจน์ ศรีธัญ

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์ก