ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง: ดร.วินัย ดิสสงค์ / ดร.ดำเนิน ยาท้วม

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 2

เนื้อหาอีบุ๊ค

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน10 กลยุทธ์ Best Practices ที่ครอบคลุมการจัดการด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการบริหารและประเมินโครงการ ระบบดูแลนักเรียนและระบบธุรการ เป็นต้น