ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

สำนักพิมพ์: Kehakaset

หมวดหลัก: เกษตรกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หลากหลายรูปแบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน