ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เจาะระบบ TCP/IP

ผู้แต่ง: ศิริลักษณ์ รอตยันต์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

โปรโตคอล TCP/IP และอินเทอร์เน็ตได้รับความ สนใจอย่างกว้างขวาง แต่มีหนังสือน้อยเล่มที่กล่าว ถึงกลไกการทำงานของระบบ การดูแลรักษาความ ปลอดภัย หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดตำราทาง ด้านเน็ตเวิร์กและการสื่อสารข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ ที่สนใจเรื่องนี้โดยตรง แต่ก็ใช้ภาษาและการ อธิบายในรูปแบบที่ง่ายและชัดเจนพอผู้ที่สนใจทั่ว ไปจะศึกษาด้วยตัวเองได้