ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายแรงงาน 2561

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับทุกองค์กร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร