ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ครูเสด ในนามแห่งกางเขนศักดิ์สิทธิ์ฯ

ผู้แต่ง: DR.KNOW

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สงครามครูเสด สงครามที่สองศาสนาหลักของโลกทำการห้ำหันกันในประวัติศาสตร์กินระยะเวลากว่า 200 ปี ต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ แท้จริงแล้ว ผลจากสงครามที่เกิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 11 นั้น ยังไม่สิ้นสุดลงอย่างแท้จริงดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน สงครามที่เกี่ยวข้องในนามของศาสนา ยังคงปรากฏอยู่แทบทั่วทุกมุมโลก