ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คิดแบบขงเบ้ง เปลี่ยนแมวเป็นราชสีห์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“ขงเบ้ง” ผู้ได้รับสมญานามว่า
“ผู้หยั่งรู้ดิน ฟ้า มหาสมุทร”
สติปัญญาความรู้นั้นนับว่าเยี่ยมยุทธอย่างหาตัวจับยาก
มีความสามารถรอบด้าน ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง การทูต พิชัยสงครามและการทหาร
เรื่องราวของขงเบ้งจึงเป็นที่น่าสนใจและนำมาศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องผ่านอุปสรรค และการเคี่ยวกรำมามากเพียงใด
...พบหับโมเดลการบริหารงานของขงเบ้ง
ในรูปแบบที่สั้นกระชับ อ่านง่าย ชวนติดตาม
เปิดมุมมองใหม่ของการเป็นผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์