ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ผู้แต่ง: ธาดา ธราดล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระครูวินัยธร มั่น ภูริทัตโต หรือที่นิยมเรียกด้วยความเคารพว่า “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทยเป็นผู้วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า