ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: โครงงานคณิตศาสตร์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอรายงานการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ครบกระบวนการ จำนวน16 โครงงงาน สำหรับระดับประถม-มัธยม พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย