ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เพียงใช้เวลาฝึกแค่101 ชั่วโมง ก็เก่งพูดญี่ปุ่นได้แม้ ไม่มีพื้นฐานก็ออกเสียงได้ถูกต้องด้วยคำอ่านโรมันจิและไทยทุกประโยคเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-31 00:07
2020-09-02 01:06