ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ผู้นำที่ทรงพลัง

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความท้าทาย และความไม่แน่นอน โลกใบนี้ย่อมจะต้องการผู้นำประเภทใหม่ ผู้ซึ่งสามารถสร้างและรักษาความยิ่งใหญ่ขององค์กรให้คงอยู่ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก หนังสือ "ผู้นำที่ทรงพลัง" เล่มนี้ คือหนังสือที่จะให้คุณเรียนรู้วิธีที่จะกลายเป็น “ผู้นำที่ทรงพลัง” ลักษณะของผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานและสามารถผลักดันองค์กรให้มุ่งไปสู่ความยิ่งใหญ่บนถนนสายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยแบบฝึกหัดและแนวคิดอันยอดเยี่ยมและทรงคุณค่าในหนังสือเล่มนี้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำทุกคนที่ต้องเผชิญกับโลกธุรกิจอันซับซ้อนและสับสนอย่างในปัจจุบันนี้