ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: นาฬิกาชีวิตกับวิถีแห่งธรรมชาติ

ผู้แต่ง: นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

อธิบายถึงอิทธิพลของธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต และสุขภาพของมนุษย์เรา เช่นกลางวัน-กลางคืน ,ข้างขึ้น-ข้างแรม ,ฤดูกาลต่างๆ ตามหลักการแพทย์ตะวันออก(แพทย์จีน) หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการให้ความรู้ การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ