ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือชีวิต 2 ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นธรรมะ

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ศิลปแห่งการดูแลบุตรหลานให้เป็นคนดี และมีความสุข ได้รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...สอนวิธีเลี้ยงลูกให้ถูกทาง เมื่อท่านผู้ใดได้อ่าน และนำคำสอนท่านไปคิดไตร่ตรอง ก็จะเห็นว่าลูกของท่านจะดีขึ้น เจริญขึ้นตามลำดับ และรู้จักใช้ชีวิตให้ถูกทางอย่างมีสติปัญญา