ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Riddles for reading

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอเกมปริศนาคำทาย ที่นำคำศัพท์พื้นฐานหรือคำศัพท์ที่เห็นบ่อยมาผูกเป็นประโยคสื่อสารที่ผู้เรียนควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคำคล้องจองเพื่อเกิดจังหวะและความสนุกสนาน กับปริศนาที่ท้าทายความสามารถทางภาษาและทักษะการคิด มีตัวอย่างแบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดผลประเมินผล พร้อมเฉลย