ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารผลการปฏิบัติงาน

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

 หัวใจสำคัญของการจัดการอยู่ที่การได้เรียนรู้วิธีที่จะบริหารคนให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จ
องค์กรของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณ
ถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน
และบุคคลกรของคุณ เพราะยิ่งพวกเขามีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ องค์กรของคุณก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญมีดังนี้
>> เรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
>> เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิงานได้ดี
>> เรียนรู้วิธีเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ
>> เรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน