ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: มารยาทและการสมาคม

ผู้แต่ง: อ.ธวัชชัย จินดาพาณิชย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
- เพิ่มเนื้อหาเรื่องการวางผ้าเช็ดปาก การดื่มไวน์
- เพิ่มคำบรรยายใต้ภาพเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
- เพิ่มเนื้อหาหน่วยที่ 6 เรื่องการปรับปรุงตนเอง
- เปลี่ยนรูปภาพประกอบและตัวอย่างให้ทันสมัย เช่น ภาพชุดไทยแบบต่าง ๆ
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร สรุปท้ายหน่วย พิสูจน์อักษร และปรับข้อความ