ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เรียนเป็นที่โหล่ โผล่เป็นนักเรียนทุน (เมืองนอก)!

ผู้แต่ง: กานดา บุญโสธรสถิตย์ (ดร.กุ๊ก)

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"สิ่งที่ทำให้ความสามารถของเราพัฒนาขึ้นก็คือ การที่เรามีเป้าหมายชัดเจนในชีวิต และการลงมือทำจริง โดยใช้วิธีการมโนภาพความสำเร็จ และแยกย่อยเป้าหมายใหญ่นั้นให้เป็นเป้าหมายเล็กๆ ซึ่งในการตั้งเป้าหมายควรใช้หลัก 5W (what, why, who, where, which) เพื่อให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง และใช้หลัก S-M-A-R-T (specific, measurable, attainable, relevant, timeline) เพื่อให้เราสามารถมโนภาพแห่งความสำเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็ควรเป็นผู้ให้ (ความรู้) แก่คนอื่นด้วย เพราะทุกการให้ทำให้เราสามารถพัฒนาความสามารถได้มากขึ้น ส่วนเรื่อง “ความขี้เกียจ” นั้น เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทำสิ่งนั้นซ้ำๆ จนครบ 21 วัน ในเรื่องของการเรียนต่อปริญญาโทและเอก เราควรค้นหาสิ่งที่เรารักให้เจอก่อน เพื่อให้ทำสิ่งนั้นได้นานๆ อีกทั้งยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกทุนที่จะไปศึกษาต่อด้วย โดยสามารถแยกทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนให้เปล่า และทุนผูกมัด ซึ่งทุนทั้ง 2 ประเภท สามารถแยกย่อยได้ 3 รูปแบบ คือ ในประเทศ ต่างประเทศ และแซนด์วิช ซึ่งสิ่งจำเป็นที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการขอทุนและการเรียน (จนจบ) ก็คือ ภาษาอังกฤษ การเขียนเรซูเม และงานวิจัย