ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คำปัญญา ตถาคต

ผู้แต่ง: ญาณวีโร  ภิกขุ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"คำบางคำของตถาคต
อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นตลอดกาล
ถ้าคุณน้อมนำเอามาปฏิบัติ
อย่างมุ่งมั่นแท้จริง
"