ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สำเร็จ...ได้อีก

ผู้แต่ง: ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังค้นหาตัวเองไม่พบ ว่าแท้จริงแล้วมีความฝันอยากที่จะทำอาชีพอะไร หรือกว่าจะตอบคำถามได้ว่า อยากเป็นอะไร? อยากทำงานอะไร? ก็อายุ ๓๐-๓๕ ปีเข้าไปแล้ว ดังนั้น แต่ก่อนที่จะตอบคำถามได้ว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร? อยากทำอาชีพอะไร? ก็ต้องหาตัวตนของคุณให้ได้ก่อน เพื่อที่เราจะได้เดินตามเส้นทางสายงานที่เหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งมองเผินๆ อาจเป็นเพียงจุดสังเกตจุดเล็กๆ ที่หลายคนมองข้าม แต่ถ้าหากค้นพบตัวตนได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งเป็นผลดีกับตัวเท่านั้น ซึ่งการจะค้นให้พบตัวเองสามารถทำได้โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตัวเองจากสัตว์ ๔ ทิศ คือ ๑.กระทิง ถ้าคุณเป็นกระทิง...คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจน ๒.อินทรีย์ ถ้าคุณเป็นอินทรีย์...คุณเป็นคนที่ชอบเสพข้อมูล ชอบมีข้อมูล ๓.หนู ถ้าคุณเป็นหนู...คุณรู้สึกว่าคุณทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องมีเพื่อน มีกลุ่มมีปาร์ตี้กัน ๔. หมี กลุ่มสุดท้าย พวกที่ชอบตัดสิน ชอบไม่ชอบ ก็คือ หมี นอกจากหลักการในการค้นหาตัวเองแล้ว ยังมีกลยุทธ์การซื้อใจเพื่อนร่วมงาน และเจ้านาย รวมถึงวิธีการก้าวไปสู่ความเป็นผู้สำเร็จ ด้วยความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย และเป็นสุขอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เฉพาะเพื่อคนทำงานเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมเป็นต้นไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นพ่อแม่ของเด็กยิ่งต้องอ่าน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและปลูกฝังความคิดให้เด็กตั้งแต่ต้น อันเป็นประโยชน์ในการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้อย่างเหมาะสม