ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: อานุภาพแห่งธรรม

ผู้แต่ง: พระอาจารย์มานพ อุปสโม      

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ ?อานุภาพแห่งธรรม? ได้เรียบเรียงมาจากธรรมะบรรยายของพระอาจารย์มานพ อุปสโม เนื้อหาในเล่มนี้ เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงค้นพบความเป็นจริงของสภาพธรรม ของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับตัวเรา หากบุคคลใดมีโอกาสได้นำไปศึกษา นำไปปฏิบัติก็จะเกิดความเข้าใจ หากบุคคลใดเข้าใจแล้ว ใจไม่เป็นทุกข์ ดับทุกข์ทางใจได้ เพราะ ?ใจ? เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุด อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด คุ้นเคยกับเราที่สุด