ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค  เปลี่ยนโรคให้เป็นครู

ผู้แต่ง: ว.วชิรเมธี   

สำนักพิมพ์: ปราณ พับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"วิธีเปลี่ยนโรคให้เป็นโชค เคล็ดลับสอนคนให้มองโลกในแง่ดี มรรควิธีสอนคนให้หลุดพ้นจากความตาย แล้วเราจะรู้ว่า ความตาย ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป เนื้อหาทั้ง ๔ ภาคของหนังสือ ประกอบด้วยภาค ๑ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นเป็นกำไรเสมอ นำเสนอผ่านหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เปลี่ยนโรคให้เป็นโชค ฯลฯ ภาค ๒ รู้ทันธรรมดาปัญญางอกงาม นำเสนอในหัวข้อกติกาของชีวิตใจ, สังขารโรยรา ปัญญาเบิกบาน, ป่วยกาย ไม่ป่วยใจ, วันนี้ วันโน้น ทุกคนต้องตาย ฯลฯ ภาค ๓ อธิบายขยายความเรื่องกติกาหรือธรรมดาของชีวิต ว่าด้วยเรื่อง รอให้ถึงวันสุดท้ายก็สายเสียแล้ว แต่ละภาคของหนังสือเล่มนี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่สอดแทรกมุมมองและแง่คิดผ่านคติธรรม ในแบบฉบับของท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งเราสามารถนำมาปรับปรุงใช้ให้ทุก ๆ วันของชีวิตเรามีความสุขได้ไม่ยาก "