ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: แกะรอยกรรม สู่รอยธรรม

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอหลักคิดที่สำคัญจาก "พระไพศาล วิสาโล" ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องของ "กรรม" ตามแนวทางพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง กฎแห่งกรรมหากเข้าใจถูกต้อง ย่อมส่งเสริมให้ผู้คนทำความดี สร้างบุญกุศล ฝึกฝนพัฒนาตน รวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในทางตรงข้ามถ้าเข้าใจผิด ก็ทำให้ชีวิตตกต่ำ อยู่ด้วยความกลัว เนื้อหาในเล่มจะทำให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญ ของการสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกุศล โดยอาศัยกรรมเก่าเป็นบทเรียนสำหรับสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและส่วนรวมสืบไป