ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในที่สุดผมก็สามารถรวบรวมข้อเขียนที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ และเขียนขึ้นเพื่อประกอบการบรรยายในงานฝึกอบรมสัมมนาตามองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ อันเป็นงานหลักของผมทุกวันนี้ พิมพ์เป็นผลงานได้อีก 1 เล่ม
ผมให้ชื่อว่า “ยิ้มสู้งาน” เพราะข้อเขียนเกือบทั้งหมดเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำงาน จะมีสัพเพเหระบ้างเพียงไม่กี่เรื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายในอารมณ์ของท่านผู้อ่าน และทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ขึ้น
ที่ขึ้นต้นชื่อหนังสือด้วยคำว่า “ยิ้ม” ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านแน่ใจว่า แม้ว่าจะเป็นหนังสือประเภทข้อคิดข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในการทำงาน ซึ่งอาจจะดูเป็นหนังสือวิชาการหรือสาะ แต่คำว่า “ยิ้ม” หมายถึงความสนุกหรือความแจ่มใส เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เป็นการนำเสนอแบบแฝงอารมณ์ขันซึ่งเป็นสไตล์ของผมในการเขียนหนังสือในระยะหลังที่ภาพของผมหนักไปทาง “นักพูด” มากกว่า “นักวิชาการ” เสียแล้ว
ผมตั้งความหวังไว้ว่า ท่านผู้อ่านคงพอใจในเรื่องต่าง ๆที่รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ และอาจสะกิดใจกับข้อคิดข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งหากนำไปปฎิบัติ น่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการเขียนหนังสือของผมนอกเหนือจากการให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ