ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สุดนิยมที่ลมปาก

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้อยู่ในประเภท How To  เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการพูด ทั้งบนเวทีและนอกเวที
หากคุณต้องการเป็นนักพูดทีวี มีวาจาศิลป์ อย่างที่เขาเรียกกันว่า "ปากเป็นเอก เลขเป็นโท" นั้น
คำแนะนำรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ อ.สุขุม ท่านกล่าวไว้
หากคุณได้นำไปศึกษาแล้วปรับใช้ให้เหมาะกับบุคลิก ลักษณะ ท่าทาง ธรรมชาติของคุณแล้ว
จักเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณอย่างมากทีเดียว