ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: อมตวาจา ธรรมะเพื่อการทำงานสมบูรณ์แบบ

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

วิตของเราที่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ มันเป็นผลงานโดยแท้คือ ว่างานสร้างชีวิตขึ้นมา
(จากหนังสือ “ชนะทุกข์” หน้า ๑๙๘)
ชีวิตเกิดจากงาน งานสร้างชีวิตขึ้นมา เมื่อรู้ว่างานสร้างชีวิต ขึ้นมาอย่างนี้แล้ว เราควรจะทำาอย่างไรต่อไป เราก็ควรจะทำางาน เพื่อสร้างสิ่งอื่นต่อไป อย่าเป็นคนอยู่นิ่งเฉย เพราะการอยู่นิ่งเฉยนั้น จะไม่เกิดอะไรขึ้นแก่ชีวิตของเรา
(จากหนังสือ “ชนะทุกข์” หน้า ๑๙๙)