ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การ์ตูนพุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาคประสูติ

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก
การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาค ตรัสรู้ หนทางแห่งความดับทุกข์
ธรรรมสภา เรียบเรียง
ในช่วงเล่มที่ 1 ภาค ประสูติ เริ่มต้นของศาสนาพุทธ จากการลงจุติบนโลกมนุษย์ของพระโพธิสัตย์
รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-02-02 00:31