ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เปาบุ้นจิ้น วาทะธรรม สำนวนจีน

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“วาทะธรรมสำนวนจีน” เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรมคำสอน ของนักปราชญ์ราชบัณฑิตจีน อันเป็นมรดกตกทอดมานานนับ๑,๐๐๐ ปี คำสอนทั้งหลายได้รับการยอย่องสืบต่อกันมา ทำให้เกิดประโยชน์ และเกิดคุณค่ามหาศาลแก่มวลประชาชน และเพื่อให้คำสอนวาทะธรรมสำนวนจีน เกิดประโยชน์แก่มวลชนยิ่งขึ้น ธรรมสภาจึงได้รวยรวม คติธรรมจากวรรณกรรมอมตะในพงศวดารเปาบุ้นจิ้น บรรจุลงไว้ใน หนังสือเล่มนี้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในเรื่องควาทซื้อสัตย์ยุติธรรม ให้ แพร่หลายยิ่งขึ้น เมื่อเอ่ยถึงผู้ที่มีความยุติธรรมนั้น ต้องนึกถึง “เปาบุ้นจิ้น” กัน ทุกคน ด้วยเหตุที่ว่าเปาบุนจิ้นเป็นขุนนางชาวจีน มีความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง หาผู้มดมาเปรียบมิได้ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่มีความซื้อสัตย์ ดำรงตนตนอยู่ในคุณธรรม รวมทั้งเป็นผู้มีความกตัญญูอย่างสูง เปำบุ้นจิ้น เป็นผู้มีคุณธรรมถึงเพียงนี้ จึงมีผู้นำเอาชีวิตของท่านมาเขียนเป็นหนังสือ สร้างภาพยนต์ ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถที่จะหยิบยกเรื่องราวของท่าน เป็นแบบในการดำเนินชีวิต หรือนำมาอบรมสั่งสอนบุตรหลานได้ ธรรมสภาจึงได้รวมรวมวาทะธรรมคำสอน ข้อคิด ทั้งคำสอนต่างๆ ใน หนังสือเล่มนี้ หวังให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สนใจทุกท่าน