ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: อายุบวรศรีลังกา

ผู้แต่ง: วิภา เพิ่มทรัพย์, วศิน เพิ่มทรัพย์, ดวงพร เกี๋ยงคำ, พิษณุ ปุระศิริ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

”ศรีลังกา” ที่หลายคนรู้จักในฐานะเมืองโบราณทางพระพุทธศาสนา ที่สำคัญมาตั้งแต่อดีตกาล รัตนปุระ เมืองแห่งอัญมณี รวมทั้งคนที่ชอบดื่มชา ย่อมไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชาซีลอน... “อายุบวรศรีลังกา” รวบรวมเรื่องราวหลากหลายมุมมองที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับศรีลังกา ความงามสงบ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาที่หยั่งรากลึก รวมทั้งความเป็นมิตรจากชาวศรีลังกา